Polityka prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania i przechowywania przez Deante danych osobowych i teleadresowych.

Firma Deante Sp. z o.o., ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Polska ("Deante") opracowała serwis internetowy https://deante.pl ('Serwis internetowy') i jest administratorem przetwarzanych w nim danych osobowych zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). W serwisie internetowym można uzyskać więcej informacji na temat firmy „Deante", produktów, usług i aktualności.

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: polityka.RODO@deante.pl.

Dlaczego firmie Deante potrzebne są dane osobowe?

Przy kontakcie za pomocą formularza, dane przetwarzane są w celu późniejszej odpowiedzi na zadane pytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

Przy rejestracji w „serwisie dla dystrybutorów" („Serwis dystrybutorów"), dane są przetwarzane w celu weryfikacji poprawności rejestracji. Kolejno, dane przetwarza się w celu umożliwienia monitorowania i poprawy usług dostarczanych przez firmę za pośrednictwem Serwisu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rodzaj przetwarzanych danych

Przy kontakcie za pośrednictwem formularza online lub poczty elektronicznej, „Deante" przetwarza dane wymagane do odpowiedzi, takie jak imię i nazwisko, e-mail, nazwa firmy, rodzaj pytania (według formularza) oraz treści prośby lub formularza zwrotnego.

Istnieje również możliwość złożenia reklamacji poprzez formularz reklamacyjny dostępny pod adresem https://reklamacja.deante.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, numer telefonu kontaktowego,
  • datę zawarcia umowy sprzedaży reklamowego towaru
  • numer zamówienia
  • numer faktury
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta
  • opis okoliczności uzasadniających reklamację

jeżeli zamówienie zostało złożone za pośrednictwem Serwisu z wyborem metody płatności online lub przelewu – również imię i nazwisko lub nazwę właściciela rachunku

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Deante może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Serwis internetowy Deante posiada linki do innych stron internetowych, za których treść nie odpowiada. Przetwarzanie danych na tych stronach nie stanowi przedmiotu niniejszego Oświadczenia. Deante zachęca, aby po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z jej polityką prywatności.

Dostęp do przetwarzanych danych

Do przetwarzanych i gromadzonych danych dostęp posiada firma „Deante" oraz firma zapewniająca hosting („Usługodawca") - Home.pl Sp. J.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

„Deante" nie ponosi odpowiedzialności za poufność przesyłanych danych, zanim dotrą do serwerów usługodawcy.

„Deante" może udostępnić dane osobowe organizacjom do tego uprawnionym (Policja, Sądy).

W Serwisie internetowym organizujemy konkursy, w których wymagane jest podanie pełnych danych kontaktowych (takich jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o „Deante" oraz ofert. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody) – art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych z ofertami poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w stopce przesyłanych przez Deante wiadomości.

Marketing bezpośredni

„Deante" może wykorzystywać dane do marketingu bezpośredniego. Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji, wysyłając e-mail na adres marketing@deante.pl z tytułem „Wypisz".

Pliki cookies oraz JavaScript

Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Pliki są wykorzystywane do identyfikacji. Możesz odmówić przyjmowania plików cookies. Jeżeli podejmiesz taką decyzję, Serwis internetowy lub jego części mogą nie funkcjonować prawidłowo.

Serwis internetowy wykorzystuje skrypty JavaScript1.2. Możesz odmówić ich wykonywania. Jeżeli podejmiesz taką decyzję, Serwis internetowy lub jego części mogą nie funkcjonować prawidłowo.

Twoje prawa odnośnie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem e-mail polityka.RODO@deante.pl, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Masz prawo do swobodnego poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
  • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym (UODO następca GIODO).

Korzystając z Serwisu internetowego firmy „Deante", oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i wyrażasz na nią zgodę.

Dodatkowo możesz zapoznać się z klauzulą informacyjną zawierającą ogólne wskazanie zasad przetwarzania przez Deante danych osobowych naszych klientów lub kontrahentów, która określa jak wygląda ten proces przy przetwarzaniu danych osobowych, poza niniejszą stroną www. – kliknij w link.